Buurtkippen

buurtkippen

Sinds het voorjaar 2018 heeft Elzenhof een kippenren waar vier kloeke kippen, Titti en Rousette, helpen om het groenafval van enkele buurtbewoners om te zetten in verse en gezonde eieren. De buurtbewoners en het de bewoners van het dagcentrum Den Teirling verzorgen de kippen. Maandelijks treffen ze elkaar om een planning van het beheer op te stellen. De kippen hebben naast een ecologische ook heel sociale functie. Ouders met heel jonge kinderen ontdekken het plezier van deze neerhofdieren zien te scharrelen.

Het project werd mogelijk gemaakt met een toelage in het kader van de Good Food campagne van de BIM / Brussels Gewest.
Meer informatie: rik.fobelets@vgc.be

Fotogalerij: 
good food