OPROEP: IN RESIDENCE ELZENHOF

open call

ENGLISH VERSION BELOW

 

Op zoek naar een ruimte om jouw droomproject te realiseren? Elzenhof biedt twee vaste ruimtes die door Brusselse organisaties en individuen voor een langere periode gebruikt kunnen worden.

Als gemeenschapscentrum in Elsene spelen we in op de noden en wensen van een grootstad in transitie. Ontmoeting en experiment staan centraal in onze dagdagelijkse werking. De komende jaren werken we vooral rond deze 4 pijlers:

  • Culturele diversiteit
  • Co-eigenaarschap
  • Duurzaamheid
  • Sociale inclusie

Lees onze volledige visietekst.

In het voorjaar van 2021 opent Elzenhof opnieuw de deuren na een flinke opknapbeurt. Wat er in Elzenhof doorgaat, zal vanaf dan grotendeels bepaald worden door Elzenhof gebruikers en Elzenhof bewoners (residents). We willen nog meer dan vroeger een plek zijn waar initiatieven kunnen ontstaan en groeien. Een warme thuis waar burgers, verenigingen en organisaties hun ding kunnen doen.
 

CRITERIA

Elzenhof wil nieuwe ideeën, projecten en beginnende collectieven hosten. We onthalen graag residenten die voor langere tijd een plek zoeken. Voorstellen worden afgetoetst aan de pijlers uit onze visietekst.    
 

ElZENHOF BIEDT      

Elzenhof stelt twee lokalen ter beschikking voor langdurig gebruik. Bekijk hier de beschrijving en foto’s van de lokalen.
Voor een periode van 6 tot 12 maanden krijg je een lokaal voor exclusief gebruik. Je lokaal binnen het gemeenschapscentrum zal dagelijks toegankelijk zijn van 8h tot 22h.
Je kan hier activiteiten laten doorgaan die publiek toegankelijk zijn (geen vereiste).
 

RETURN

We vragen geen huur, maar we vragen wel een oprecht engagement binnen de werking van het gemeenschapscentrum. We definiëren samen dat engagement. De return kan immers heel divers zijn: publieksactiviteiten organiseren in Elzenhof, meewerken aan events, op regelmatige basis de bar openhouden, delen van kennis of tools, … . Wij vragen jou: ‘What’s in for us’? Aan jou om om ons te vertellen wat de toegevoegde waarde van jouw project voor het gemeenschapscentrum is.
 

PROCEDURE         

Stuur voor 19 maart 2021 een korte omschrijving (wat is je plan, waarom, wat heb je nodig en wanneer wil je starten) van jouw project door naar rik.fobelets@vgc.be

Vertel ons hierin ook wat jouw return voor Elzenhof kan zijn.
Wil je graag de beschikbare lokalen eerst bezoeken? Dat kan. Maak een afspraak via rik.fobelets@vgc.be

We laten de eerste helft van april weten of je geselecteerd bent. Als alles goed loopt, kan je vanaf 1 mei 2021 over je lokaal beschikken.

 

EN

 

OPEN CALL: IN RESIDENCE ELZENHOF

 

Are you looking for a space to develop the project of your dreams?  If you’re an organisation or an individual from Brussels, Elzenhof can provide you with two creative spaces for long-term use.

Elzenhof is a cultural centre in Ixelles. As such, the centre is responsive to the needs and wishes of an ever-changing metropole (municipality?). Meeting and discovering are at the heart of our daily activities. In the years ahead, our work will essentially focus on these four pillars:
·         Cultural diversity
·         Co-ownership
·         Sustainability
·         Social inclusion

Read more about Elzenshof’s vision

Elzenshof will reopen its doors in spring 2021 after substantial renovations. From this moment on, what happens at Elzenhof will largely be determined by the people who use the centre as well as its residents. Even more than in the past, Elzenshof wants to see the birth, development and growth of new initiatives. A welcoming hub, where citizens, associations and organisations all play a role.
For this reason, two spaces are being made available for long term use. Photos and details of the space are available here.

WHO IS ELIGIBLE TO USE THE SPACE?

Elzenhof wants to attract new ideas, projects, and start-ups. Residents looking for long-term use of the space will be welcome. Submissions will be reviewed in light of the four criteria in the vision statement.

WHO DOES ELZENHOF OFFER?

During a period of 6 to 12 months, you will have access to a dedicated space or your exclusive use. This space in the community centre will be accessible from 8am to 10pm every day.

WHAT WILL IT COST YOU?

You won’t be asked to pay rent, but in exchange we expect you to get personally involved in the running of the centre. To start with, we’ll define the level and type of involvement together. We could imagine various options: organising public events at Elzenhof, getting involved in running these events, staffing the bar, sharing your knowledge, skills, or tools … We’ll ask you: “What have you got to offer?” and it’ll be up to you to persuade us of the value added of your project to our community.

HOW TO APPLY?

Before 19 March 2021, send in a brief description of your project, outlining the purpose, your objectives, how you plan to get started and what you will need, to: rik.fobelets@vgc.be.

Let us know what you can offer in exchange!
If you’d like to visit the available space beforehand, that’s easily arranged. Get in touch and we’ll make an appointment.  rik.fobelets@vgc.be.

During the first half of April, we’ll get in touch to let you know if your project has been selected. All going well, your new project space will be available to occupy from 1 May 2021.