Partners

Dienst Nederlandstalige cultuur van de gemeente Elsene

De Dienst Nederlandstalige cultuur van de gemeente Elsene staat in voor de ondersteuning en promotie van Nederlandstalige cultuur in Elsene. 

Elzenhof is partner in het lokaal cultuurbeleid van de gemeente Elsene. Dit lokaal cultuurbeleid valt onder de bevoegdheid van de Vlaamse schepen, Els Gossé, en wordt gefinancierd door de gemeente Elsene én de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Het Vlaamse decreet op het lokaal cultuurbeleid geeft gemeenten de kans een integraal en kwalitatief cultuurbeleid op maat te ontwikkelen. 

De cultuuradviesraad adviseert het Nederlandstalig lokaal cultuurbeleid van de gemeente Elsene. De cultuuradviesraad is samengesteld uit afgevaardigden van organisaties uit het brede culturele Elsense veld en een aantal deskundigen die in de gemeente wonen. - Voorzitter: Sander Dewilde.

De cultuurbeleidscoördinator staat in voor de dagelijkse opvolging en de coördinatie van het lokaal cultuurbeleid en de organisatie van de inspraak van de cultuuradviesraad. - Cultuurbeleidscoördinator: Jens Dupon - 0498 58 83 48 - jens.dupon@elsene.brussels
 

Bibliotheek Sans Souci

Bibliotheek Sans Souci is een Nederlandstalige openbare bibliotheek en wil een eigentijdse basisvoorziening aanbieden waar iedereen, in een geest van actief pluralisme en vrij van commerciële druk terecht kan met zijn vragen over kennis, informatie, cultuur en ontspanning. De bibliotheek wil ook actief zijn inzake cultuurspreiding en cultuurparticipatie.
Info:  http://elsene.bibliotheek.be  - Tel.:  02 515 64 50  - Nathalie Verstrynge  - nathalie.verstrynge@elsene.be  - Sans Soucistraat 131, 1050 Elsene. 
 

Het Huis van het Nederlands

Bij de Huizen van het Nederlands kan iedereen terecht voor informatie over Nederlands leren.  De Huizen geven zelf geen les, maar bepalen met een aantal tests welke cursus of welk traject het meest geschikt is. Op donderdagavond organiseren zij in Elzenhof een conversatietafel Nederlands onder de naam Babbelut.
Info: Philippe de Champagnestraat 23 -1000 Brussel - 02 501 66 60 - info@huisnederlandsbrussel.be - op dinsdagnamiddag is het Huis van het Nederlands aanwezig in GC Elzenhof (14u-16u + 17u30-18u30).
 

Brede school

Een Brede School is een samenwerkingsverband tussen verschillende sectoren die samen werken aan een brede leer- en leefomgeving met als doel maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren.
Lokale brede schoolcoördinator: Lore Vandyck, Gemeente Elsene - Dienst Nederlandstalige Aangelegenheden - Brede Schoolcoördinator
Info: 02 515 64 77- Mob. 0498 588 422 - www.respace.be -> brede school.

 

Kind en Preventie

Consultatiebureau voor het jonge kind. Het consultatiebureau wordt georganiseerd door de vzw Kind en Preventie en werkt met een arts, verpleegster en vrijwilligers voor het onthaal van de ouders. De dienst is erkend door Kind en Gezin.
Info:  http://www.kindenpreventie.be  - Tel.:  02 242 43 50  - Mina Makroum  - mina.makroum@kindenpreventie.be  - Gallaitstraat 82, 1030 Schaarbeek. 

 

Den Teirling vzw

Dagactiviteitencentrum, aanbod van laagdrempelige ontmoetingsplaats met activiteiten voor personen met psychiatrische problemen.
Info:  http://denteirling.vgc.be  - Tel.:  02 514 33 01  - Marijke Bosserez  - denteirling@skynet.be  - Maesstraat 89, 1050 Elsene. 

 

Kuumba vzw

Het Vlaams Afrikaans Huis 'Kuumba' wil een vrijplaats creëren waar mensen en culturen elkaar echt kunnen ontmoeten. Hiertoe ontplooien ze in samenwerking met andere organisaties een waaier aan activiteiten: dagelijkse instuif, workshops dans en muziek, concerten en jamsessies, café en restaurant, film, debat en expositiemomenten.
Info:  http://www.kuumba.be  - Tel.:  02 512 85 05  - Jeroen Marckelbach  - info@kuumba.be

 

Zwanger in Brussel - vroedvrouwenpraktijk

De praktijk Zwanger in Brussel is een vroedvrouwenpraktijk met 4 enthousiaste vroedvrouwen. Veertiendaags op woensdag voormiddag van 9u00 tot 12u00 is er een vroedvrouw in Elzenhof. De vroedvrouw is specialist in het opvolgen van normaal verlopende zwangerschappen, bevallingen en kraamtijd.
Info:  http://www.zwangerinbrussel.be  - info@zwangerinbrussel.be  - Rue Verrept-Dekeyserstraat 39, 1050 Brussel.