Pied.à.Terre

NL   Pied.à.Terre is een gloednieuw collectief in Brussel dat de band tussen de mens en de bodem en de aarde wil bevorderen - in het bijzonder door te bouwen met ruwe aarde - op een participatieve, inclusieve en regeneratieve manier. Pied.à.Terre bestaat uit drie enthousiastelingen: Arianna - een stukadoor, Denis - een geologisch onderzoeker, en Maria - een architect en ontwerper. In samenwerking met Elzenhof deelt dit multidisciplinaire trio hun knowhow en kennis door middel van ontmoetingen, artistieke projecten en workshops voor iedereen!

FR  Pied.à.Terre est un tout nouveau collectif bruxellois qui vise à mettre en avant les liens humains avec le sol et la Terre - en particulier via la construction en terre crue - de manière participative, inclusive et régénérative. Pied.à.Terre est composée de trois passionné.e.s : Arianna - artisane enduiseuse, Denis - chercheur en géologie, et Maria - architecte designer. En collaboration avec Elzenhof, ce trio transdisciplinaire partage son savoir-faire et ses connaissances au travers de rencontres, de projets artistiques et de workshops pour tous et toutes !