Buurtkippen

In de tuin van Elzenhof wonen enkele kloeke kippen die het groenafval van enkele buurtbewoners omzetten in verse, lekkere eieren. De buurtbewoners en het de bewoners van het dagcentrum Den Teirling verzorgen de kippen. Maandelijks treffen ze elkaar om een planning op te stellen. De kippen hebben naast een ecologische ook een sociale functie. Ouders met heel jonge kinderen ontdekken het plezier van deze dieren zien te scharrelen.

Het project werd mogelijk gemaakt met een toelage in het kader van de Good Food campagne van de BIM / Brussels Gewest.