Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur vervult de beheersmatige opdrachten op vlak van financies, personeel en infrastructuur en volgt de inhoudelijke werking van Elzenhof op.

Voorzitter
Nelleke von der Heide

Ondervoorzitter
Hendrik (Henk) Goorden

Secretaris
Karel Van de Velde

Penningmeester
Mohammed Abdennahi

Leden
Kris Wouters
Brigitte Steenwinckels
Deniz Agbaba
Hanneke Vanhellemont
An Van Goey
Liesbeth Bernolet
Karen Schilders
Alexander Hamels
Niels De Neubourg
Olivier Vanderbeek

Waarnemers van de overheden
Maite Morren – Vlaamse Schepen, waarnemer gemeente Elsene
Bastiaan Wildemeersch – Cultuurbeleidscoördinator, waarnemer gemeente Elsene
Rik Van Goethem – Waarnemer VGC