Radio Publik

Radio PubliK is een burger webradio, participatief en onafhankelijk. De radio vervult een culturele, artistieke en sociale communicatiemissie binnen de Afrikaanse gemeenschap van Brussel.

De radio produceert en zendt programma's van uit en biedt zo creatieve en recreatieve momenten aan. Radio Publik wil de sociale, culturele en artistieke uitwisselingen in Brussel bevorderen, mensen burgerschap bijbrengen en betrekt hierbij ook geïsoleerde of gestigmatiseerde mensen.

Maar Radio PubliK is nog veel meer. Zo organiseert ze ook tal van activiteiten in Elzenhof. Van barconcerten tot Buurtontbijten! Check onze Agenda.

www.radiopublik.be