Repair Café

repair café

Repair Cafés zijn gratis, toegankelijke bijeenkomsten, waarbij buurtgenoten elkaar op vrijwillige basis helpen bij het herstellen van allerhande voorwerpen. Repair Café promoot repareren als alternatief voor weggooien. We willen reparatiekennis behouden, en via het organiseren van repareerbijeenkomsten de sociale cohesie in de buurt versterken.
Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee en gaan samen met de (vrijwillige) deskundigen, zoals elektriciens, naaisters, timmerlieden, … aan de slag. In het Repair Café is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke herstellingen uit te voeren.

Kom naar Elzenhof met iets dat stuk is en leer het herstellen onder deskundige begeleiding. Tot je nummer wordt afgeroepen, kan je wachten in de gezellige bar van Elzenhof met quiches, taarten en drankjes. Prijs: gratis. Info: repaircafebrussels@gmail.com.

Elke eerste zondagnamiddag van de maand kan je in GC Elzenhof terecht voor Repair Café Brussels. Check 'Activiteiten' voor meer info en de juiste data.