Waar komen de centen vandaan?

banner efro

De renovatie van Elzenhof en de inrichting van een kunstenwerkplaats betreft een investering van in totaal 1,6 miljoen euro. Het merendeel komt van de Vlaamse Gemeenschapscommissie die 1.022.253.EUR voorziet. Het resterende bedrag komt via subsidies met FoCI-middelen uit Vlaanderen en EFRO-middelen uit Europa.

 

FoCI- middelen

De kunstenwerkplaats wordt gesubsidieerd met FoCI-middelen (489.807 EUR)

FOCI (Fonds Culturele Infrastructuur) verleent aan overheden, instellingen en organisaties investeringssubsidies voor het bouwen, uitbreiden, verbouwen of aankopen van grote culturele infrastructuur met bovenlokaal belang of voor sectorale prioriteiten.

 

EFRO

Een aantal energiebesparende maatregelen worden gesubsidieerd met middelen van EFRO (87.940 EUR), met name:

  1. Creatie van een inkomsas (tochtsas) in de inkomhal;
  2. Renovatie van de stookinstallatie naar een conforme en energie-efficiënte installatie;
  3. Renovatie  zolderverdieping: Renovatie van de dakschil van de zolderverdieping met doorgedreven isolatie (30cm MW);
  4. Renovatie achterbouw: Renovatie van de dakschil van de achterbouw met doorgedreven isolatie (16cm PIR).

EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) is een instrument voor het Europese regionale beleid dat nieuwe mogelijkheden wil bieden aan Europese burgers en dat de kloof tussen de levensstandaard in de verschillende regio's wil dichten. Op financieel vlak heeft Elzenhof een subsidie ontvangen van het Operationele Programma EFRO 2014-2020 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De bijdrage bedraagt 87.940 euro, waarvan 50% afkomstig is van Europa en 50% van het gewest.