Werkgroep Solidariteit

solidarity

De werkgroep solidariteit van Elzenhof is een groep vrijwilligers die willen werken  rond solidariteit in de stad, superdiversiteit in Elsene en de Noord-Zuid problematiek. Die zaken komen tot uiting in Brussel Helpt, Elsene kleurt en de 11.11.11. werking. Deze kapstokken kunnen doorweven worden door een soort jaarthema (bv vluchtelingen).  De werkgroep bestaat voor een deel uit een vaste kern maar zal haar jaarwerking duidelijk rond de kapstokken afzonderlijk opbouwen. Dat geeft de mogelijkheid aan mensen die alleen rond 11.11.11. of rond Brussel Helpt willen meewerken de mogelijkheid zich voor dat afgebakend engagement aan te sluiten.

Naar invulling van de activiteiten toe nemen we volgende mee:

  • We spotten doorheen het jaar opportuniteiten (concertje, lezingen, ...) die rond de drie kapstokken gekaderd kunnen worden;
  • We gaan voor activiteiten die een nieuwe stedelijkheid uitstralen, die fris, innovatief en appelerend zijn en een goede balans vormen tussen serieux en inhoudelijke bewustmaking rond de kapstokken enerzijds en beleven en amusement (al dan niet om gelden voor een goed doel te werven) anderzijds.
  • We gaan voor activiteiten waarmee we bruggen kunnen slaan met de buurt / met verenigingen / met gemeenschappen in Elsene. De activiteiten willen nieuwe partnerschappen tot stand brengen.

Meer info bij elzenhof@vgc.be