Zwanger in Brussel

Zwanger in Brussel

Brussel, 1 juni 2021- Vroedvrouwenpraktijk Zwanger in Brussel (ZIB) gaat vanaf oktober 2021 focussen op pre- en postnatale consultaties, huisbezoeken, infosessies en borstvoedingsondersteuning en niet langer op bevallingen.
Een structureel tekort aan (ervaren) vroedvrouwen die in de eerstelijnszorg willen werken in Brussel, zorgt ervoor dat ZIB genoodzaakt is om het begeleiden van bevallingen voor minimaal  6 maanden te pauzeren.

“Het is altijd de opzet geweest van ZIB om voor vroedvrouwen optimale werkomstandigheden te creëren, net omdat we weten hoe zwaar deze job is”, zegt Elke Van Den Bergh, oprichtster van ZIB. “We werkten in een team, waardoor we elkaar konden aflossen en de wachtdiensten konden verdelen. Dit lukt ons niet langer.”

De vraag naar vroedvrouwgeleide zorg (zowel thuis als in het ziekenhuis) neemt o.a. door de coronapandemie toe. De instroom aan gekwalificeerde vroedvrouwen met ervaring blijft echter uit. Daardoor moesten de ZIB-vroedvrouwen het afgelopen jaar gemiddeld zo’n 15 nachten per maand paraat staan, naast hun fulltime job overdag. Dit maakt dat de werkdruk niet meer houdbaar is. 

Het gebrek aan vroedvrouwen in de eerstelijnszorg is volgens ZIB te wijten aan verschillende factoren, die ook andere vroedvrouwenpraktijken parten spelen. Allereerst zorgen hiaten in de opleiding vroedkunde ervoor dat toekomstige vroedvrouwen nauwelijks in contact worden gebracht met de uiteenlopende en rijke aspecten van de eerstelijnszorg. Dit verhoogt de drempel voor pas afgestudeerden om in deze sector aan de slag te gaan. Ten tweede vraagt de 24/7 beschikbaarheid door het kleine team veel energie.

Daarnaast hebben een gebrek aan erkenning en respect voor de eerstelijnszorg een impact op het statuut en de verloning van de zorgverlener. Tot slot is het een uitdaging om Nederlandstalige vroedvrouwen in Brussel aan te werven, waarvan verwacht wordt dat ze bevallingen kunnen begeleiden in het Nederlands, Frans en Engels.

De vroedvrouwen van ZIB beseffen dat hun aanwezigheid in het Brusselse bevallingslandschap een grote meerwaarde is, onder meer door hun samenwerking met ziekenhuizen zoals het Sint-Jan. “Ons doel is nog steeds om vrouwen vertrouwen en kracht te geven om zo positief mogelijk terug te blikken op hun bevalling. We maken daarom van de nood een deugd en passen ons aanbod aan, om deze boodschap te kunnen blijven uitdragen”, zegt medevennoot Arlind Van Winckel.

De betrokken koppels, wiens bevalling vanaf oktober 2021 niet langer met ZIB kan plaatsvinden, werden persoonlijk ingelicht en begeleid naar alternatieven.

Na de pauze, eind maart 2022, evalueert het ZIB-team op welke manier kan verder gewerkt worden. De praktijk roept nog steeds alle vroedvrouwen met ervaring, die interesse hebben in de eerstelijnszorg, op om zich kenbaar te maken.